Information


Sjösättning & Upptagning


Innan sjösättning och upptagning är det viktigt att båtvagnen är i bra skick. Kontrollera däck och annan utrustning i god tid INNAN vagnen skall användas.Förtöjning vid bryggor


Vid nyttjande av klubbens båtplatser SKALL ryckdämpare användas, detta gäller för samtliga tampar från båten.Arbetspliktsavgift


Nytt för i år är att även medlemsmöten och årsmöte räknas som deltagande på arbetsdag. Som vanligt gäller det att deltaga vid minst 2 tillfällen, antingen på arbetsdag, medlemsmöte eller årsmöte.Sopor och Avfall


Klubben tillhandahåller inte någon form av avfallshantering. Respektive medlem ansvarar själv för bortforsling av sitt avfall.


© Copyright. All Rights Reserved