Kontakta

Surte Motorbåtsklubb

Karonbergsvägen 12

445 52  SURTE

kontakta.smk@gmail.com

Styrelsen

Bankgiro 751-4201  Org.nr 863500-7233

Ordförande

Yngve Andersson

Kassör

Sten Rylander

Sekreterare

Ingemar Johansson

Hamnkapten

Bo Johnson

Materialansvarig

Lennart Nilsson

IT

Karl Johan Svanström

Ledamot

Peter Alfredsson


Suppleant

Mikael Björkestam


Suppleant

Janne Pontén

Knipplavärd


Hans Sahlin

0703-840850

hanssahlin@gmail.com

© Copyright. All Rights Reserved